Auteur: Lieneke

 • Stimulerende taak OR

  Stimulerende taak OR

  De OR heeft ten aanzien van de veiligheid op de werkvloer het recht op informatie en mogelijk instemmingsrecht. Maar de OR heeft ook op grond van artikel 28 lid 1 WOR een stimulerende taak. Vanuit de OR kan met de ondernemer besproken worden hoe beleid wat betreft veiligheid op de werkvloer vorm wordt gegeven en…

 • Interne meldprocedure vaak niet op orde

  Interne meldprocedure vaak niet op orde

  Het jaarverslag 2022 is door het Huis voor de Klokkenluiders gepubliceerd op 15 maart 2023. Het Huis voor de Klokkenluiders heeft in 2022 werknemers het meest geadviseerd over sociale onveiligheid op de werkvloer, waaronder angstcultuur en grensoverschrijdend gedrag. Volgens de voorzitter van het Huis wordt door melders aangegeven dat de interne meldprocedure van de werkgever…

 • Kabinet wil meldplicht voor discriminerende verzoeken aan uitzendbureaus

  Kabinet wil meldplicht voor discriminerende verzoeken aan uitzendbureaus

  Er is een voorstel voor een Wet Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (35673). Dat wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer. De titel van het wetsvoorstel maakt het doel hiervan heel duidelijk: tegengaan en voorkomen van discriminatie op de arbeidsmarkt. Dus bijvoorbeeld discriminatie op grond van leeftijd, geslacht of culturele achtergrond. Het wetsvoorstel verplicht…

 • Wet Bescherming Klokkenluiders aangenomen door Eerste Kamer

  Wet Bescherming Klokkenluiders aangenomen door Eerste Kamer

  De Eerste Kamer heeft op 24 januari 2023 het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-Klokkenluidersrichtlijn aangenomen. De Wet Bescherming Klokkenluiders zal de Wet Huis voor de Klokkenluiders vervangen. Naar verwachting zal deze wet in februari/maart 2023 in werking treden. Voor MKB-werkgevers zal de wet pas later in werking treden. Dit betekent dat werkgevers in de…

 • Oproep steun wetsvoorstel Vertrouwenspersonen door Regeringscommissaris Mariëtte Hamer

  Oproep steun wetsvoorstel Vertrouwenspersonen door Regeringscommissaris Mariëtte Hamer

  Op 16 januari 2023 heeft de Regeringscommissaris Grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld een brief gestuurd bedoeld voor alle partijen in de Tweede Kamer met de oproep het Wetsvoorstel tot verplichtstelling van de Vertrouwenspersoon te steunen. Hamer onderstreept dat veel werkgevers en organisaties hun processen ter bevordering van een veilige cultuur niet op orde hebben. Daar…

 • Onderzoek van klachten zeker niet altijd kwalitatief voldoende

  Onderzoek van klachten zeker niet altijd kwalitatief voldoende

  Werkgevers worden steeds vaker geconfronteerd met informele en formele klachten over intimidatie op de werkvloer. Een voorbeeld uit de praktijk: Een manager krijgt een klacht over het gedrag van een teamleider. De klacht komt niet uit het team, maar van een collega waarmee de teamleider zakelijk en sporadisch te maken heeft. De betreffende klager is…

 • Impactoverzicht grensoverschrijdend seksueel gedrag

  Impactoverzicht grensoverschrijdend seksueel gedrag

  Op 6 december 2022 heeft Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag een impact overzicht gepubliceerd met interessante informatie. Zie Impactoverzicht seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld | Publicatie | RCGOG In dit overzicht wordt ingegaan op de vragen: wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag hoeveel mensen maken het mee wat zijn de gevolgen. Mariette Hamer als regeringscommissaris gaat…

 • Betasten van borsten – grensoverschrijdend terecht ontslag op staande voet

  Betasten van borsten – grensoverschrijdend terecht ontslag op staande voet

  Het is triest, maar waar. In 2020 is nog niet doorgedrongen tot iedere leidinggevende manager dat hij geen misbruik mag maken van zijn hiërarchische positie. Ondanks alle aandacht die er al jarenlang is voor seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn er toch nog situaties waarbij een chef kok een stagiaire rondleidt door de keuken van haar nieuwe…