TrusTool

Wet Bescherming Klokkenluiders aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 24 januari 2023 het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-Klokkenluidersrichtlijn aangenomen. De Wet Bescherming Klokkenluiders zal de Wet Huis voor de Klokkenluiders vervangen. Naar verwachting zal deze wet in februari/maart 2023 in werking treden. Voor MKB-werkgevers zal de wet pas later in werking treden. Dit betekent dat werkgevers in de private sector met 50 tot 249 werknemers pas vanaf 17 december 2023 aan de nieuwe eisen van de wet moeten voldoen.

De nieuwe wet houdt voor werkgevers onder meer in dat een procedure moet worden vastgesteld voor het melden van een misstand binnen de organisatie. Die procedure moet aan 9 in de wet beschreven vereisten voldoen. De procedure moet onder andere bepalen:

  • hoe een werknemer een melding kan doen;
  • de wijze waarop intern met de melding wordt omgegaan;
  • wie opvolging geeft aan de melding;
  • dat binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging moet worden gestuurd.

Ook indien een bedrijf geen Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft moet een bedrijf het personeel betrekken bij vaststelling van de procedure. De wet bepaalt dat de werkgever de regeling moet voorleggen aan het personeel en dat meer dan de helft moet instemmen. Indien een werkgever geen klokkenluidersregeling vaststelt kan iedere belanghebbende naar de kantonrechter gaan om te laten bepalen dat de werkgever een dergelijke regeling voor zijn bedrijf instelt. Voor werkgevers is het verstandig om even goed na te denken hoe ze een meldkanaal voor misstanden willen inrichten op een makkelijke en efficiënte manier die voldoet aan de wet, zonder hiervoor veel kosten te maken.