TrusTool

Kabinet wil meldplicht voor discriminerende verzoeken aan uitzendbureaus

Er is een voorstel voor een Wet Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (35673). Dat wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer. De titel van het wetsvoorstel maakt het doel hiervan heel duidelijk: tegengaan en voorkomen van discriminatie op de arbeidsmarkt. Dus bijvoorbeeld discriminatie op grond van leeftijd, geslacht of culturele achtergrond. Het wetsvoorstel verplicht werkgevers en intermediairs om een procedure te hebben die gericht is op het voorkomen van discriminatie bij werving en selectie van werknemers. Werkgevers met 25 of meer werknemers moeten die procedure vastleggen.

Bij het extern inhuren van arbeidskrachten moet een werkgever nagaan of deze verplichting door de uitlener wordt nageleefd. De arbeidsinspectie gaat hier op toezien, en krijgt de bevoegdheid om boetes op te leggen. In december 2022 heeft de regering besloten aan dit wetsvoorstel een meldplicht toe te voegen.

Indien een uitzendbureau een verzoek binnen krijgt met bijvoorbeeld een leeftijdseis, dan moet het uitzendbureau in gesprek met de werkgever. Heeft dat niet het effect dat het discriminerende element uit de opdracht wordt gehaald, dan moet het uitzendbureau overgaan tot een melding bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.