TrusTool

Stimulerende taak OR

De OR heeft ten aanzien van de veiligheid op de werkvloer het recht op informatie en mogelijk instemmingsrecht. Maar de OR heeft ook op grond van artikel 28 lid 1 WOR een stimulerende taak. Vanuit de OR kan met de ondernemer besproken worden hoe beleid wat betreft veiligheid op de werkvloer vorm wordt gegeven en wordt uitgevoerd. Vaak heeft een werkgever op papier het beleid beschreven. Maar wat wordt er gedaan om het beleid uit te voeren? De ondernemingsraad kan de stimulerende taak hiervoor goed inzetten.

Ruim driekwart van de Nederlandse bevolking (76%) tussen de 18 en 68 jaar voelt zich sociaal veilig op het werk. Desondanks heeft bijna 1 op de 5 Nederlanders wel eens sociale onveiligheid op de werkvloer ervaren. Het blijft vaak een onbesproken onderwerp en in 23% van de organisaties is het nog steeds onduidelijk waar mensen terecht kunnen (bron: de Discriminatie arbeidsmonitor 2022 van Nationale Vacaturebank).