TrusTool

Oproep steun wetsvoorstel Vertrouwenspersonen door Regeringscommissaris Mariëtte Hamer

Op 16 januari 2023 heeft de Regeringscommissaris Grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld een brief gestuurd bedoeld voor alle partijen in de Tweede Kamer met de oproep het Wetsvoorstel tot verplichtstelling van de Vertrouwenspersoon te steunen. Hamer onderstreept dat veel werkgevers en organisaties hun processen ter bevordering van een veilige cultuur niet op orde hebben. Daar moet meer aandacht voor komen. Een maatregel om tot een beter proces te komen is het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

Een vertrouwenspersoon biedt werknemers onder andere een luisterend oor bij vragen of meldingen over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, en kan hen informatie bieden over de stappen die zij kunnen zetten om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon draagt ook bij aan het bewustzijn van de normen en waarden in de organisatie. Daar gaat een preventief effect van uit.

Hoewel er ook echt kritische kanttekeningen te maken zijn bij het wetsvoorstel roept Hamer toch op het wetsvoorstel aan te nemen en de komende jaren verder na te denken over regelgeving omtrent de deskundigheid en onafhankelijkheid van de vertrouwenspersoon en faciliteiten om de rol goed invulling te kunnen geven. Advies Regeringscommissaris over initiatiefwetsvoorstel verplichtstelling vertrouwenspersonen|Brief |RCGOG