TrusTool

Vanuit de overheid is een campagne gelanceerd: Door het te bespreken kunnen we het doorbreken

In de maand maart zijn mooie initiatieven gelanceerd om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen. Geen overbodigheid gezien al hetgeen de laatste maanden (weer) in het nieuws is verschenen over grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik, falend leiderschap, seksuele intimidatie.

Een belangrijk deel van je dag breng je door op je werk. Daar moet het prettig zijn. Dat wil niet zeggen dat er wel eens iets kan zijn waar je het niet mee eens bent. Maar het moet wel veilig zijn, vrij van ongewenst gedrag. Dat mogen we van elkaar verwachten!

Vanuit de overheid is een campagne gelanceerd: Door het te bespreken kunnen we het doorbreken.
Deze campagne is gericht op seksuele intimidatie, maar dit kan natuurlijk doorgetrokken worden naar andere vormen van ongewenst gedrag die onveiligheid creëren.
Door op de werkvloer met elkaar te praten over grenzen en wensen in de omgang op het werk, ontstaat er begrip en duidelijkheid over wat wel en niet wenselijk is voor anderen. Dat is immers niet voor iedereen hetzelfde.
Het is ook van belang om hierin de rollen en verantwoordelijkheden van een ieder mee te nemen.

De campagne bestaat uit video-spotjes, maar ook een podcast-serie: “Alles op tafel”.
Meer hierover is te vinden op Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer | Met elkaar trekken we de grens

Last but not least is de handreiking Cultuurverandering op de werkvloer verschenen (zie nieuwsbericht d.d. 15 maart). Een zeer uitgebreid document over preventie en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag, waarvan de inhoud veel breder getrokken kan worden.