TrusTool

Een goede “infrastructuur” is een vereiste in een organisatie als basis voor sociale veiligheid

De Regeringscommissaris Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Seksueel Geweld heeft op 13 maart 2024 een tweede handreiking uitgebracht. Een zeer uitvoerig en duidelijk document (meer dan 100 pagina’s).
Deze handreiking geeft een goed en gedetailleerd overzicht voor iedere organisatie die aan de slag wil gaan met bevordering van sociale veiligheid.

Er worden 3 “pilaren” uitgewerkt”:

  • omgangscultuur
  • organisatiestructuur
  • ondersteunend systeem

Uiteraard grijpen die 3 pilaren ook weer in elkaar.

Heel duidelijk komt naar voren dat er in een organisatie een goede “infrastructuur” moet zijn als basis voor sociale veiligheid. Deze infrastructuur bestaat onder andere uit een gedragscode, meldprotocol, vertrouwenspersoon, protocol vertrouwenspersoon, een veilig meldproces, een eventuele klachtenregeling, een intern protocol afhandeling meldingen, signalen en klachten.
Naast deze infrastructuur zijn bewustwording, interne gesprekken, opleiding leidinggevenden en andere preventieve maatregelen van belang.

Hoewel het naar mijn idee echt een goed inhoudelijk document is, wordt het zo toch wel als een “grote olifant” gepresenteerd, waarbij het gevoel kan ontstaan: hoe ga ik dit nu aanpakken.

TrusTool kan hierbij ontzorgen. Wij kunnen inventariseren wat voor uw organisatie passend is. Wij kunnen helpen bij een strategische en praktische aanpak, in stappen, zodat er een behapbaar actieplan ontstaat.