TrusTool

Wetsvoorstel Verplichtstelling Vertrouwenspersoon aangenomen

Op 23 mei 2023 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen tot verplichtstelling van een vertrouwenspersoon.
Hoewel het initiatiefvoorstel in eerste instantie inhield dat iedere werkgever met 1,5 FTE verplicht een vertrouwenspersoon moet aanstellen, is dat onderdeel bij amendement gewijzigd. De verplichting gaat gelden voor een werkgever met 10 of meer werknemers. Uiteraard moet de Eerste Kamer nog wel eerst akkoord gaan met het voorstel.

In de behandeling van het voorstel tijdens het kamerdebat op 17 mei 2023 heeft minister Van Gennip aangegeven dat ze hoopt dat werkgevers geen “papieren tijger” maken van deze verplichting, maar daadwerkelijk serieuze invulling gaan geven aan deze verplichting; dus dat werkgevers zorgen voor een goed meldklimaat: makkelijke toegang tot een vertrouwenspersoon.

Met de positieve stemming in de Tweede Kamer is een grote stap gezet in het wetgevingsproces dat is gestart op 7 oktober 2020.