TrusTool

Vernieuwde brochure Vertrouwenspersoon – Huis voor Klokkenluiders

Op 31 januari 2024 heeft het Huis voor de Klokkenluiders een vernieuwde versie van een brochure over de inhoud van de rol van de vertrouwenspersoon gepubliceerd. In deze brochure wordt uitgebreid beschreven wat de rol en de taken van een vertrouwenspersoon zijn en wat van een vertrouwenspersoon verwacht mag worden. Een goede en duidelijke brochure!

Hieronder staat een link naar dit handige document:
Integriteit in de praktijk – vertrouwenspersoon | Brochure | Huisvoorklokkenluiders