TrusTool

Leidinggevende vaker dader dan oplosser

Het FNV heeft deze maand een rapport uitgebracht naar aanleiding van een onderzoek over de veiligheid op de werkvloer. Daaruit volgt dat het loont om te investeren in een veilige werkomgeving en een veilig meldproces.

Bijna iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag ervaart negatieve gevolgen: vooral stress en minder goed functioneren. Het leidt vaak tot ziekteverzuim.

Er kunnen eenvoudig maatregelen genomen worden ter bevordering van veiligheid, namelijk voorlichting en het goede voorbeeld door leidinggevenden. In de helft van de gevallen echter is de leidinggevende vaker dader dan oplosser, aldus het rapport. Dit maakt het voor werknemers lastig om ongewenst gedrag aan te kaarten. Een veilig meldproces naar een interne en/of externe vertrouwenspersoon is onontbeerlijk. TrusTool zorgt voor zo’n proces!

In een korte Teams-call kunnen we sparren over verbetering van het meldproces en onze tool. Geïnteresseerd, mail naar info@TrusTool.nl.

Het rapport van FNV: ‘Horen, Zien en Zwijgen – Omgangsvormen op de werkvloer’ geeft gedetailleerd inzicht in cijfers, zie website van FNV: Rapportage grensoverschrijdend gedrag – FNV.