TrusTool

“Ik had de moed niet om het officieel te melden”.

De uitgave Medisch Contact publiceerde recent een enquête over grensoverschrijdend gedrag in de zorg. Veel artsen, co-assistenten en geneeskundestudenten blijken hiermee te maken te hebben, zeker binnen ziekenhuizen.

Hoe begrijpelijk is dat een geneeskundestudent of startend arts die zich in een afhankelijkheidssituatie bevindt zich niet durft uit te spreken in geval van ongewenste omgangsvormen. Juist daarom is het zo nuttig voor ziekenhuizen om laagdrempelig vertrouwelijk, of zelfs anoniem, een vertrouwenspersoon bereikbaar te maken. TrusTool maakt dit mogelijk!

TrusTool biedt een proces om de eigen vertrouwenspersonen eenvoudig, desgewenst anoniem, te bereiken. Geen ingewikkelde technische implementatie vereist. Van het gebruik van TrusTool gaat ook een preventief effect uit.

Meer interesse en voor alle andere voordelen van TrusTool, neem gerust contact op: www.trustool.nl.

Medisch Contact heeft ook een voor de zorg interessante en concrete podcast uitgebracht, te vinden op www.medischcontact.nl/actueel/podcasts/. Hierin worden de resultaten van de enquête die door Medisch Contact is uitgevoerd verder toegelicht en via gesprek met mensen uit de sector geduid. Er wordt ook ingegaan op de rol van omstanders, leidinggevenden en opleiders, die – helaas – vaak niet krachtig optreden.