TrusTool

De zorgplicht voor veilige omstandigheden strekt zich ook uit over vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van grote waarde voor veel organisaties. Zonder vrijwilligers is er heel veel niet mogelijk; en kunnen veel organisaties hun doelen niet verwezenlijken. En dat geldt op heel veel vlakken in onze maatschappij.

Op 13 januari 2024 publiceerde het Financieel Dagblad een artikel over interessant wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot vrijwilligers.
Uit onderzoek is gebleken dat in 2023 weer meer mensen vrijwilligerswerk zijn gaan doen, maar nog steeds niet zo veel als voor de coronaperiode.
Het wetenschappelijk onderzoek waar het FD aan refereert heeft onder meer betrekking op de overwegingen waarom vrijwilligers stoppen.

Een van de redenen is – zoals ik het samenvat – onvrede met de samenwerking. En dat raakt een belangrijk punt. Er is bij veel organisaties aandacht voor sociale veiligheid voor werknemers, maar vergeet de vrijwilligers niet! Ook voor hen is belangrijk dat zij zich veilig voelen binnen de organisatie waar ze belangeloos werk verzetten. De zorgplicht voor veilige omstandigheden strekt zich ook uit over vrijwilligers.

Maak de vertrouwenspersoon ook bereikbaar voor vrijwilligers. Zij zijn soms moeilijker voor een organisatie te bereiken, maar TrusTool biedt juist daarvoor ook een goede oplossing!

Dus terecht was de kop in het FD: Hou vrijwilligers happy en tevree!