TrusTool

‘Heb je plan klaar voordat er een melding komt’, adviseert Mariëtte Hamer over seksueel ongewenst gedrag

De regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Mariëtte Hamer, heeft een handreiking gepubliceerd met betrekking tot meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. De handreiking bevat 29 tips voor organisaties hoe je voor te bereiden en om te gaan met meldingen.

Hoewel het rapport is geschreven vanuit de invalshoek van seksueel grensoverschrijdend gedrag (vanuit het beperkte mandaat van Hamer) zetten de tips aan om breder na te denken over het beleid in de praktijk bij grensoverschrijdend gedrag (ook pesten, agressie, etc).

Het is goed om vooraf na te denken over inrichting van de meldstructuur. Hoe stellen we een gedragscode op, hoe wordt die bekend in de organisatie, hoe kunnen meldingen worden gedaan, hoe is de vertrouwenspersoon bereikbaar, ook anoniem? Hoe dragen we ons beleid preventief uit.

Ook is het zeer zinvol na te denken over de soorten verschillende meldingen en de handelingsopties. De huidige praktijk is dat veel organisaties bij een melding in een kramp schieten.

De handreiking biedt inzichten wat de mogelijkheden zijn in dergelijke situaties, met als doel het voorkomen van leed voor zowel melders als beklaagden. Hamer adviseert organisaties om niet overhaast te handelen en niet meteen een extern onderzoek in te stellen, omdat dit soms de situatie kan verergeren.

Hamer benadrukt dat haar handreiking een prototype is dat in de praktijk getest moet worden en indien nodig aangepast zal worden.