TrusTool

Campagne veilig werk- en meldklimaat

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken organiseert in 2023 een serie bijeenkomsten om kennis en ervaring te delen over een veilig werk- en meldklimaat. Wat werkt wel, en wat werkt niet. Waar moet je aan denken als werkgever. Het ministerie doet dit in samenspraak met andere partijen, zoals het Huis voor de Klokkenluiders en VNG Connect.

Vrijdag 16 juni jl. was de eerste netwerkbijeenkomst in Utrecht in de Social Impact Factory met de keuze uit interessante workshops.

Een veilig werkklimaat vraagt om een goede meldstructuur. Daar is iedereen het over eens! Maar hoe krijg je dat voor elkaar? TrusTool was natuurlijk ook bij deze bijeenkomst aanwezig.

TrusTool geeft juist invulling aan een goede meldstructuur!