TrusTool

Communiceren over integriteit

Om integriteit te kunnen bevorderen in organisaties is van belang om er over te communiceren. Alleen een gedragscode publiceren op het eigen intranet is echt onvoldoende. Aandacht voor integriteit (en wat is dat nu eigenlijk?) moet beleefd worden. Naast het uitdragen in woord en daad door het management van integriteit en het belang daarvan (voorbeeldgedrag) is het zinvol om na te denken hoe over dit thema verder gecommuniceerd kan worden. Op welke momenten en op welke wijze? Zodat integriteitsbesef in de cultuur van de organisatie gaat zitten en leeft.

Dit is een interessant thema om op te pakken door de vertrouwenspersonen in een organisatie in het kader van hun preventietaak om voorlichting en informatie te geven.

Het Huis voor de Klokkenluiders heeft op 18 augustus jl. een brochure gepubliceerd: “Communiceren over  integriteit: inzichten en tips voor integriteitsprofessionals”, te vinden op de website van het Huis voor de Klokkenluiders.

Een mooie aanleiding om er bij stil te staan of in jouw organisatie integriteit is opgenomen in het communicatiebeleid!